DODATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Svaka žena koja je operirala dojku zbog karcionoma ili neke druge bolesti ima pravo prema Zakonu o socijalnoj skrbi dobiti doplatak za pomoć i njegu. Osnovica za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi, utvrđena je u iznosu od 400,00 kn odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 21/01) Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:
  • u punom iznosu 100 % osnovice (400,00 kn), 500,00 od 01.11.2007
  • u smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kn), uz uvjet da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice koju određuje Vlada Republike Hrvatske (800,00 kn) odnosno ako prihod samca ne prelazi iznos od 250% navedene osnovice (1.000,00 kn) u pre-thodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj du-žnosti.
Hoće  li doplatak biti odobren u punom ili smanjenom iznosu ovisi o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu, što ovisi o nalazu i mišljenju prvostu- panjskog  tijela vještaćenja (komisija). Zapreke dobivanju Doplatka za pomoć i njegu su:
  • -sklopljen Ugovor o doživotnom  ili dosmrtnom izdržavanju
  • -vlasništvo nad  nekom drugom nekretninom koja ne služi za podmirenje osnovnih životnih    potreba.
Za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu potrebno je javiti se u Centar za socijalnu skrb svom socijalnom radniku prema mjestu stanovanja. U Rijeci se Centar za socijalnu skrb nalazi u Ulici Matka Laginje 11A. Radno vrijeme sa strankama ponedjeljak, srijeda i petak od 08,00-11,30 sati. Broj telefona 226-586. Zahtjevu sa dobivanje doplatka za pomoć i njegu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
ZAPOSLENI

1.Rodni list – ne stariji od šest mjeseci (potrebno otići u Matični ured i priložiti 24,00 kn administrativne takse),

2.Preslika domovnice,

3.Uvjerenje o prebivalištu (potrebno otići u Policijsku upravu, na zahtjevu za izdavanje treba naglasiti da se Uvjerenje izdaje u svrhu socijalne skrbi jer je u tu svrhu oslobođeno od naplate pristojbe prema  čl.7, točka 12 Zakona o upravnim pristojbama),

4.Porezno uvjerenje, tj. potvrda o visini dohotka (izdaje ga Porezna uprava i ukoliko se izdaje u svrhu socijane skrbi oslobođeno je naplate pristojbe),

5.Uvjerenje Općinskog suda u Rijeci, zemljišno-knjižni odjel da nema (ili ima) u vlasništvu nekretninu (plaća se sudska pristojba u iznosu od 20,00 kn i to u taksenim markama koje je potrebno imati sa sobom). Važno je znati da je na Općinskom sudu potrebno priložiti Uvjerenje Područnog ureda za katastar Odjel za katastar nekretnina ( ne plaća se administrativna pristojba ukoliko se izdaje u svrhu socijalne skrbi),

6.Medicinska dokumentacija – otpusna pisma, povijest bolesti, nalazi specijalista i sl.iz koje je vidljiva vrsta i težina oštećenja u tjelesnom ili mentalnom razvoju ili psihičke bolesti – original (ne starije od šest mjeseci),

7.Potvrda o zaposlenju ili Ugovor o radu,

8.Prosjek plaće (zadnja tri mjeseca).

9.Izjava da je (ili nije) uknjiženi ili izvanknjižni vlasnik nekretnina koje se nalaze na području Općinskog suda u Rijeci, o čemu će dostaviti odgovarajuću ispravu

10.Izjava da na području RH nema (ili ima) u vlasništvu nekretnine-uknjižene ili izvanknjižene.

UMIROVLJENICI

1.Rodni list – ne stariji od šest mjeseci (potrebno otići u Matični ured i priložiti 24,00 kn administrativne takse),

2.Preslika domovnice,

3.Uvjerenje o prebivalištu (potrebno otići u Policijsku upravu, na zahtjevu za izdavanje treba naglasiti da se Uvjerenje izdaje u svrhu socijalne skrbi jer je u tu svrhu oslobođeno od naplate pristojbe prema  čl.7, točka 12 Zakona o upravnim pristojbama),

4.Porezno uvjerenje, tj. potvrda o visini dohotka (izdaje ga Porezna uprava i ukoliko se izdaje u svrhu socijane skrbi oslobođeno je naplate pristojbe),

5.Uvjerenje Općinskog suda u Rijeci, zemljišno-knjižni odjel da nema (ili ima) u vlasništvu nekretninu (plaća se sudska pristojba u iznosu od 20,00 kn i to u taksenim markama koje je potrebno

imati sa sobom). Važno je znati da je na Općinskom sudu potrebno priložiti Uvjerenje Područnog ureda za katastar Odjel za katastar nekretnina ( ne plaća se administrativna pristojba ukoliko se izdaje u svrhu socijalne skrbi),

6.Medicinska dokumentacija – otpusna pisma, povijest bolesti, nalazi specijalista i sl.iz koje je vidljiva vrsta i težina oštećenja u tjelesnom ili mentalnom razvoju ili psihičke bolesti – original (ne starije od šest mjeseci),

7.Odrezak mirovine (zadnja tri odreska),

8.Rješenje o mirovini.

9.Izjava da je (ili nije) uknjiženi ili izvanknjižni vlasnik nekretnina koje se nalaze na području Opći nskog suda u Rijeci, o čemu će dostaviti odgovarajuću ispravu

10.Izjava da na području RH nema (ili ima) u vlasništvu nekretnine-uknjižene ili izvanknjižene

NEZAPOSLENI I BEZ PRIHODA

1.Rodni list – ne stariji od šest mjeseci (potrebno otići u Matični ured i priložiti 24,00 kn administrativne takse),

2.Preslika domovnice,

3.Uvjerenje o prebivalištu (potrebno otići u Policijsku upravu, na zahtjevu za izdavanje treba naglasiti da se Uvjerenje izdaje u svrhu socijalne skrbi jer je u tu svrhu oslobođeno od naplate pristojbe prema  čl.7, točka 12 Zakona o upravnim pristojbama),

4.Porezno uvjerenje, tj. potvrda o visini dohotka (izdaje ga Porezna uprava i ukoliko se izdaje u svrhu socijane skrbi oslobođeno je naplate pristojbe),

5.Uvjerenje Općinskog suda u Rijeci, zemljišno-knjižni odjel da nema (ili ima) u vlasništvu nekretninu (plaća se sudska pristojba u iznosu od 20,00 kn i to u taksenim markama koje je potrebno imati sa sobom). Važno je znati da je na Općinskom sudu potrebno priložiti Uvjerenje Područnog ureda za katastar Odjel za katastar nekretnina ( ne plaća se administrativna pristojba ukoliko se izdaje u svrhu socijalne skrbi),

6.Medicinska dokumentacija – otpusna pisma, povijest bolesti, nalazi specijalista i sl.iz koje je vidljiva vrsta i težina oštećenja u tjelesnom ili mentalnom razvoju ili psihičke bolesti – original (nestarije od šest mjeseci),

7.Uvjerenje ili ovjereni karton Zavoda za zapošljavanje,

8.Uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik-ca mirovine.

9.Izjava da je (ili nije) uknjiženi ili izvanknjižni vlasnik nekretnina koje se nalaze na području Općinskog suda u Rijeci, o čemu će dostaviti odgovarajuću ispravu

10.Izjava da na području RH nema (ili ima) u vlasništvu nekretnine-uknjižene ili izvanknjižene.

 ←PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ♥  BROJEVI I ADRESE JAVNIH SLUŽBI→