PREDSJEDNIŠTVO I NADZORNI ODBOR

PREDSJEDNIŠTVO I NADZORNI ODBOR
P R E D S J E D N I Š T V O
1 IVANA PENKO predsjednica
2 MIRANDA ZAHARIJA dopredsjednica
3 MARINKA MOHORIĆ-BRUMNJAK član
4 INKA MIŠKULIN, prof.psiholog, psihoterapeut član
5 DAVORKA RADANOVIĆ član
6 MARINA ZAHARIJA član
7 ALBINA JURETIĆ član
8 LJERKA UREK član
9 MIRJANA ZELIĆ član
N A D Z O R N I   O D B O R
1 OLGA BRNČIĆ član
2 MARINA MARČELJA član
3 DOLORES ČENDAK član