UPUTE ZA NABAVKU POMAGALA

PRIVREMENA DOJKA (šifra EPUD011)
 • Doznaku izdaje kirurg ili ginekolog.
 • Pravo na novu protezu stječe se svakih 6 mj.
DOJKA OD SILIKONA (šifra EPUD020)
 • Doznaku izdaje kirurg ili ginekolog.
 • Žene do 65 godina pravo na novu proteze stječe svakih godinu dana, a one iznad
 • 65 godina starosti svakih 18 mjeseci.
 • Godišnje 2 komada.
GRUDNJAK ZA UMJETNU DOJKU (šifra EPUD03Y)
 • Prvi puta doznaku daje kirurg ili ginekolog, a nadalje obiteljski liječnik.
 • Godišnje 2 komada
PERIKA (šifra EPUV02W)
 • Pravo na periku stječu pacijentice kojima je opala kosa nakon kemoterapije.
 • Doznaku izdaje dermatolog, rok upotrebe je 2 godine.
 • Doznaku tražiti za periku duga kosa.
RUKAV ELASTIČNI s RUKAVICOM (šifra AOTR05R)
 • Pravo na ovo pomagalo imaju žene kojima je otekla ruka.
 • Prvi put doznaku izdaje kirurg a nadalje liječnik opće prakse.
 • Rok upotrebe je 1 god.

Zdravstveno osigurana osoba, nakon mastektomije, “na doznaku” (pacijentica snosi samo troškove participacije ) ima pravo na slijedeća pomagala:

 • PRIVREMENA DOJKA
 • DOJKA OD SILIKONA
 • GRUDNJAK ZA UMJETNU DOJKU
 • PERIKA (po potrebi)
 • RUKAV ELASTIČNI S RUKAVICOM (po potrebi)

 

POMAGALO

DOZNAKA

KOMADA

ŠIFRA

ROK TRAJANJA

DO 65 g. IZNAD 65.g.

PRIVREMENA DOJKA

DA

1

EPUD011

6 mjeseci

6 mjeseci

DOJKA OD SILIKONA

DA

2

EPUD020

1 god.

18 mjeseci

GRUDNJAK ZA UMJETNU DOJKU

DA

2

EPUD03Y

6 mjeseci

6 mjeseci

PERIKA

DA

1

EPUV02W

2 godine

2 godine

RUKAV ELASTIČNI S RUKAVICOM (1 PAR)

DA

1 PAR

AOTR05R

1god.

1 god.

KUPAĆI KOSTIM

NE

PROTEZA ZA KUPAĆI KOSTIM

NE


RAK DOJKE- LIJEČENJE ♥  PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA→