Interesna grupa za podršku oboljelih od raka dojke – uz pomoć psihologa, Udruge “Nada”,  naše članice uključile su se u nemedicinski rehabilitacijski program osmišljen da pomaže ženama oboljelim od raka dojke u ranim fazama liječenja i rehabilitacije. Program je osmišljen na način da žena koja je prošla operaciju raka dojke, psihički i fizički je rehabilitirana, te je završila edukaciju, pruža emocionalnu i praktičnu pomoć novim bolesnicama kroz direktne kontakte i distribucijom pisanih informacija (brošure, letci i dr.). Naše volonterke jednom tjedno posjećuju Odjel opće kirurgije KBC Rijeka (srijedom između 17-18,30 sati) gdje kontaktiraju zainteresirane bolesnice sa područja cijele Primorsko-goranske županije a sve češće i susjednih županija