Predstavnice Udruge Nada, predsjednica Ivanka Penko i dopredsjednica Miranda Zakarija, dana 6. rujna 2018. godine sudjelovale su na jednodnevnoj edukaciji pod nazivom „Liderstvo u neprofitnom sektoru“. Edukacija je održana u organizaciji Udruge SMART, a predstavlja pilot edukaciju u sklopu projekta eu3leader.
Jednodnevna edukacija „Liderstvo u neprofitnom sektoru“