Udruga „ Nada – Rijeka“, sudjelovala je dana 14.07.2018.g. na Margaretinom sajmu u Bakru. Zahvaljujemo se Turističkoj zajednici Grada Bakra na pozivu i prilici da građanstvu predstave svoje radove koje članice udruge vrijedno izrađuju na radionicama „Ruke Nade“. Navedeni projekt udruga uspješno već niz godina provodi u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom. Članice Udruge „Nada Rijeka“, gđa. Marinka Mohorić Brumnjak, gđa. Nada Križman i gđa. Laura Šuperina te gosp. Mirko Brumnjak i studentica Patricija sudjelovale su u obilježavanju dana Općine Lupoglav, te su i tom prilikom građanstvu mogle predstaviti izrađene radove radionice „Ruke Nada“ . Udruga „Nada-Rijeka“ navedenim aktivnostima sakupila je vrijedne donacije kojima će financirati svoj daljnji rad te se ovom prilikom još jednom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali i pripomogli da se navedene manifestacije uspješno održe.
Na “Margaretinom sajmu” u Bakru u obilježavanju Dana Općine Lupoglav