11., 12. i 13. rujna održan je novi ciklus radionica na temu “Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekata za EU fondove” u organizaciji SMART-a i EPK 2020. Na radionici je prisustvovala Marija Bobanović, mag.psych.
RADIONICA “UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA EU FONDOVE”