Javna tribina povodom obilježavanja Svjetskog dana srca

28.9.2018.

Gradska vijećnica, Korzo 10, Rijeka, 11,00 -12,15 sati Program javne tribine:    
  • 11:00 – 11:10 … Uvod u javnu tribinu i pozdravni govor
  • 11:10 – 11:20 … Svjetlana Gašparović Babić, dr.med.: „Svjetski dan srca“
  • 11:20 – 11:40 … Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.: „Suvremena prevencija bolesti srca i krvnih žila“
  • 11:40 – 12.00 … Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. „Kardiološka rehabilitacija danas“
  • 12:00 – 12.10 … Rasprava
  • 12:10 – 12.15. … Zatvaranje tribine
SVJETSKI DAN SRCA-POZIV NA JAVNU TRIBINU