PREHRANA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

PREHRANA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Margareta Benković, mag. nutr.Nutricionistica u Savjetovalištu za prehranuCentar za psihološku pomoć Udruge žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJUZloćudne bolesti značajan su javnozdravstveni problem. Drugi su najvažniji uzrok smrtnosti iza bolesti srca i krvnih žila. Zahvaljujući mogućnostima ranog

Dan narcisa

Dan narcisa

Udruga Nada — Rijeka djeluje već dugi niz godina sa ciljem okupijanja pomoći ženama oboljelima, operiranima i lijeačenima od raka dojke, članovima njihovih obitelji i prijatelja. U suradnji sa organizacijom Europa Donna Hrvatska, obilježavamo “Dan narcisa”, posvećen oboijelima od raka