URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI, Matični ured Rijeka
 • Adresa: Riva 10, 51000 Rijeka
 • Telefon: 051/354-320
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak  08.30-15.30

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
 • Adresa: Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka
 • Telefon:051/430-333
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak 7.00-14.00
 • utorak 07.00-16.30

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA, Područni ured Rijeka
 • Adresa: Riva 10, 51000 Rijeka
 • Telefon: 051/310-200
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak 8.30-14.00
 • petak 08.30-11.00

OPĆINSKI SUD U RIJECI, Zemljišno-knjižni odjel
 • Adresa: Zadarska 1, 51000 Rijeka
 • Telefon: 051/660-250
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 08.00-12.00
 • srijedom ne rade sa strankama

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, Područna služba Rijeka
 • Adresa: Bulevar oslobođenja 14
 • Telefon:051/406-111
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, utrorak, srijeda, četvrtak, petak 08.30-15.00

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA, Odjel za katastar nekretnina
 • Adresa: Riva 10, 51000 Rijeka
 • Telefon: 051/354-142
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, petak 08.30-14.00
 • četvrtkom ne rade sa strankama

 HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Područna služba u Rijeci
 • Adresa: Slogin kula
 • Telefon: 051/356-111
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četrvtak, petak 08.00-15.00
  ←DODATAK ZA POMOĆ I NJEGU ♥  LIMFNA DRENAŽA→