UDRUGA NADA – RIJEKA
       
GODIŠNJA BILANCA ZA 2017. GODINU  
Konto Opis    
skupine 2017
       
I. PRIHODI  
                 I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti  
32 1. Prihodi od članarina 5.750,00
34 2. Prihodi od financijske imovine 0,00
35 3. Prihodi od donacija   341.200,00
36 4. Ostali prihodi 10.535,00
37 5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
Ukupno osnovna djelatnost:   357.485,00
   
                 I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti  
31 1. Prihodi od prodaje robe 0,00
31 2. Prihodi od usluga 0,00
34 3. Prihodi od nefinancijske imovine 0,00
Ukupno gospodarska djelatnost:   0,00
Sveukupno prihodi:   357.485,00
   
II. RASHODI  
                 II. a) Troškovi osnovne djelatnosti  
41 1. Rashodi za radnike 104.387,00
42 2. Materijalni troškovi 175.489,00
43 3. Rashodi amortizacije 6.181,00
44 4. Financijski rashodi 2.604,00
45 5. Donacije 46.439,00
46 6. Ostali rashodi 19,00
47 7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija  
Ukupno osnovna djelatnost:   335.119,00
   
                 II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti  
42 1. Materijalni troškovi 0,00
43 2. Rashodi amortizacije 0,00
46 3. Ostali rashodi 0,00
Ukupno gospodarska djelatnost:   0,00
Sveukupno rashodi:   335.119,00
   
Ukupno prihodi:   357.485,00
Ukupno rashodi: 335.119,00
Višak prihoda i rashoda:   22.366,00
  Broj radnika 4
  Broj volontera 235
Broj sati volontiranja 4.580