PROJEKT «PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE»
  Donator GRAD CRES
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 2.000,00 kn
  Donator GRAD KRALJEVICA
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 1.000,00 kn
  Donator GRAD CRIKVENICA
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 1.000,00 kn
  Donator GRAD RIJEKA
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 10.000,00 kn
  Donator GRAD NOVI VINODOLSKI
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 5.000,00 kn
  Donator OPĆINA LOVRAN
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 2.000,00 kn
  Donator OPĆINA RAVNA GORA
    UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 500,00 kn
  Donator OPĆINA VIŠKOVO
    UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA – 7.950,00 kn
  Donator OPĆINA OMIŠALJ
    UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 4.000,00 kn
  Donator VINODOLSKA OPĆINA
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 2.000,00 kn
  TRAJANJE PROJEKTA 01.01.2017. – 31.12.2017.
  KORISNICI USLUGA Ciljana skupina su žene u dobi 20 – 80 godina sa mogućnošću pojave rizičnih čimbenika: raka dojke u obitelji, genetike, trudnoće i poroda, dojenja te hormonskog i nadomjesnog liječenja.
SAŽETAK PROJEKTA Održavanje radionica prevencije i ranog otkrivanja raka dojke za ciljanu skupinu  žene u dobi od 20 – 80 g. sa mogućnošću pojave rizičnih čimbenika: raka dojke u obitelji, genetike, trudnoće i poroda, dojenja te hormonskog i nadomjesnog liječenja, senzibiliziranje i informiranje javnosti o važnosti o bolesti raka dojke, prevenciji i ranom otkrivanju.
  CILJ PROJEKTA OPĆI CILJ PROJEKTA:
Opći cilj je organizirano, kontinuirano i što masovnije educirati populaciju o prevenciji i usvajanju zdravih životnih navika. Proširiti preventivno djelovanje i utjecati na rano otkrivanje raka dojki.
                                                                     SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
1. Otkriti tumor što ranije (kada je manji od jednog centimetra),
2. Ukazati na potrebu brzog reagiranja u slučaju pronađenih promjena na dojci,
3. Razviti naviku redovitog samo pregleda dojki,
4. Trajno educirati sve djevojke i žene  naše županije pa i šire, koje to budu željele o zdravlju dojki i sve    češćem oboljenju od raka dojke.
5. Smanjiti smrtnost.
AKTIVNOSTI PROJEKTA 1.-3. 1.Uspostavljanje kontakta (mjesni odbori, općine, gradovi, srednje škole, fakulteti, udruge u Primorsko – goranskoj županiji) dogovori o održavanju radionica. 2. Priprema promotivnog materijala, oglašavanje u medijima, informiranje javnosti o održavanju radionica, senzibilizacija javnosti na probleme osoba oboljelih od raka. 3. Održavanje jedne radionice tjedno, edukacija sudionica o važnosti prevencije, identificiranje najrizičnije dobne skupine (žene u dobi 40-50 godina) koje nisu pokrivene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke.
              REZULTATI PROJEKTA PROJEKTOM JE OBUHVAĆENO KORISNIKA
IZRAVNI NEIZRAVNI
70 500
GLAVNI REZULTATI PROVEDBE AKTIVNOSTI PO DONATORU SU:
1. Održana (po donatoru najmanje 1) odnosno ukupno 12 radionica prevencije i ranog otkrivanja raka dojke za ciljanu skupinu  žene u dobi od 20 – 80 g. sa mogućnošću pojave rizičnih čimbenika: raka dojke u obitelji, genetike, trudnoće i poroda, dojenja te hormonskog i nadomjesnog liječenja za 20 – 30 sudionika,  kroz koje su stekli nove informacije i znanja.
2. Održane 2 tribine o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, zdravom načinu života za 20-30 sudionika, održane dvije konferencije za medije, popraćene sa 12 objava u tiskovinama i 4 tv priloga.
3. Tiskano i distribuirano  3000 brošura i 3000  letaka.
  4. Obilježavanje Dana ružičaste vrpce i Dana zdravih dojki, te ostalih značajnijih dana udruge, 300 građana posjetilo edukativni štand i preuzelo informativne materijale.
  5. Senzibilizirana i informirana javnost o bolesti raka dojke, prevenciji i ranom otkrivanju, bolji odaziv žena na mamografski pregled u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i učenje da je samopregled dojke važan dio zdravstvenog odgoja žena.
  6. Upis novih članova, edukacija novih volontera.