PROJEKT «PSIHOLOŠKA PODRŠKA-POMOĆ OBOLJELIM ŽENAMA I NJIHOVIM OBITELJIMA »
  Donator     GRAD RIJEKA
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 20.000,00
  Donator   OPĆINA MALINSKA
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 5.000,00 kn
  Donator   OPĆINA DOBRINJ
  UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA 5.000,00 kn
  TRAJANJE PROJEKTA 01.01.2017. – 31.12.2017.
  KORISNICI USLUGA Žene oboljele od raka dojke (dob 20-80 godina)
  Članovi njihovih obitelji i prijatelji
SAŽETAK PROJEKTA Projektom se organizira pružanje psihološke pomoći ženama oboljelim od raka dojke u gradovima i općinama u PGŽ, i članovima njihovih obitelji.
  CILJ PROJEKTA OPĆI CILJ PROJEKTA:
Glavni cilj projekta je pružiti ženama, članovima njihovih obitelji i prijateljima važnu psihološku, emocionalnu i praktičnu pomoć, prije i nakon operacije raka dojke, te tijekom oporavka i ponovnog vraćanja u normalan život.
SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
1. Kroz svakodnevno otvoreno savjetovalište, educirati oboljele i njihove članove obitelji o raku dojke, tijeku liječenja, prognozama, te informacijama o ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava.
2. Pružiti psihološku pomoć ženama oboljelim od raka dojke u gradovima i općinama u PGŽ;
3. Na grupama podrške razmijeniti iskustva s naglaskom na emocije koje je nova situacija proizvela kod oboljelih i kod njihovih članova obitelji.
4. Pružiti individualnu psihološku pomoć ženama oboljelima od raka dojke, njihovim partnerima i djeci, poboljšati kvalitetu komunikacije unutar obitelji.
5. Informiranje, senzibiliziranje i edukacija javnosti.
AKTIVNOSTI PROJEKTA 1. Pružanje svakodnevne individualne psihološke podrške zainteresiranim ženama, njihovim partnerima, djeci, prijateljima.
2. Identificirati interes žena kroz redovite susrete na sastancima članica Udruge te na temelju toga oformiti grupu podrške ženama oboljelima od raka dojke.
3. Identificirati interes obitelji oboljelih žena (pismenim pozivom, telefonskim pozivom) te oformiti grupu za podršku obiteljima oboljelih od raka dojke.
4. Individualni rad s djecom oboljelih od raka dojke kako bi pridonijeli razvoju socijalnih sposobnosti i vještina mladih ljudi, te povećali nivo znanja koje im omogućavaju aktivno, djelotvorno i odgovorno suočavanje sa situacijama i izazovima svakodnevnog života što će prevenirati rizične oblike ponašanja, te pomoć u učenju.
5. Psihološko savjetovanje učiniti dostupnim i u zajednicama s manje mogućnosti, tj. manje razvijenim ruralnim i manjim urbanim područjima županije tjednim odlascima u gradove i općine u PGŽ i pružanje psihološke pomoći lokalnom stanovništvu oboljelom od raka dojke i njihovim obiteljima
6. Odlazak volonterki koje su i same operirale rak dojke, uspješno rehabilitirane i educirane, jednom tjedno na odjele kirurgije KBC-a Rijeka, gdje ženama koje čekaju operaciju pružaju prijeko potrebnu emocionalnu podršku, potrebne informacije i dijele im edukativne materijale
7. Edukacija šire javnosti i volontera o prevenciji raka dojke te važnosti samopregleda i ranog otkrivanja bolesti.
8. Informiranje javnosti (putem medija, web stranice, Facebook profila, volontera) i članica Udruge Nada (pismenim pozivom) o svakodnevno otvorenom savjetovalištu za žene oboljele od raka dojke gdje mogu dobiti potrebne edukativne materijale o raku dojke i psihosocijalnu podršku.
              REZULTATI PROJEKTA PROJEKTOM JE OBUHVAĆENO KORISNIKA
IZRAVNI NEIZRAVNI
100 300
GLAVNI REZULTATI PROVEDBE AKTIVNOSTI SU:
  za korisnike: Održano 150 sati individualnog savjetovanja s oboljelim ženama, 100 sati obiteljskog savjetovanja, 50 sati partnerskog savjetovanja; Održano 50 sati individualnog rada s djecom oboljelih,40 sati grupa podrške oboljelih žena, 25 sati grupa podrške obiteljima, održano 300 sati telefonskih konzultacija, održana 4 predavanja o prevenciji raka dojke, važnosti samopregleda dojke te važnosti ranog otkrivanja raka dojke.
  za organizaciju: Svakodnevno otvoreno psihološko savjetovalište, Promocija rada Udruge, upis novih članova udruge.
  za zajednicu: Održavana psihološka podrška građana u ruralnim područjima,  zajednicama sa manje mogućnosti, distribuirano 3000 edukativno-informativnih letaka/brošura, stručnih časopisa koji bi trebali pridonijeti podizanju svijesti o važnosti prevencije raka dojke kao zloćudne bolesti.