Udruga žena operiranih dojki NADA – RIJEKA i Grad Cres,

pozivaju Vas dana 12.09.2015. u 10,30 sati

u Zajednicu Talijana Cres,Trg Frane Petrića 14,

Na predavanje: „Prevencija – rano otkrivanje raka dojke“

Predavači: Prof.dr.sc. Marija Petković, dr.med. – onkolog Katherine Trinajstić – predsjednica udruge Daniela Šimić-Baniček, psihoterapeut volonterke Udruge Nada

Predavanje “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke”, 12.09.2015., Cres
Tagged on: