Ivanka Penko
Miranda Zakarija
Dana 9.2.2018. godine u KBC-u Rijeka, održan je tradicionalni godišnji susret Uprave KBC-a Rijeka i predstavnika udruga koje djeluju na području Primorsko – goranske županije. U ime Udruge Nada – Rijeka prisustvovale su predsjednica Ivanka Penko, dopredsjednica Miranda Zakarija i Marina Marčelja, članica Nadzornog odbora. Prezentirane su aktivnosti i planovi koji se odnose na kvalitetu zdravstvene skrbi cjelokupne društvene zajednice.[Modula id=”12″]
Dan bolesnika u KBC Rijeka