UDRUGA ŽENA OPERIRANIH DOJKI NADA-RIJEKA

Udruga  žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa. Elda Zamlić (tajnica). Radu Kluba volonterski se pridružio neuropsihijatar dr.Gino di Leonardi-Zamlić i pokrenuo grupu za psihološku pomoć.

Za predsjednicu 2003. godine je izabrana gđa Katherine Trinajstić koja je obnašala dužnost predsjednice do 2016. godine. U listopadu za novu predsjednicu izabrana je gđa Ivanka Penko na mandat od četiri godine a za dopredsjednicu gospođa Miranda Zakarija. Od 2020. predsjednica udruge je Miranda Zakarija a dopredsjednica Tonka Glažar.

Početkom 2008. godine Udruga Nada Rijeka preselila je u nove prostorije na adresi Milana Smokvine Tvrdog 5 na prvom katu, veličine 99,00 m2

Predsjednica Udruge Nada
Miranda Zakarija

Predsjedništvo Udruge

1      MIRANDA ZAKARIJA, predsjednica
2      TONKA GLAŽAR, dopredsjednica
3      MARINA ZAHARIJA,član
4      KATICA VUKAS, član
5      VESNA ŠTAMBERGER, član
6      ARIANA VUKOŠA, član
7      ANKICA ZOLDOŠ,član
8      VERICA BUKVIĆ, član
9      MARINA MARČELJA, član

Nadzorni odbor Udruge

1      OLGA BRNČIĆ, predsjednica
2      KARLA KLAUSBERGER, član
3      DANIELA ŠKARICA, član

NAŠ JE CILJ…

…kroz okupljanje i edukaciju osigurati psihološku, pravnu, logističku, humanitarnu pomoć i fizioterapiju što većem broju žena oboljelih i liječenih od raka dojke kao i njihovim obiteljima i drugim zainteresiranim osobama. Udruga provodi sveobuhvatni program pod nazivom „Nadom do zdravlja“ a cilj je pružiti oboljelima od malignih bolesti permanentnu psihološku pomoć i podršku kroz grupnu terapiju, individualnu terapiju, te obiteljski suport. Podizanje kvalitete njihova življenja, kroz organiziranje različitih aktivnosti kao što su fizikalna terapija, limfna drenaža, joga, likovne radionice, parlaonice, predavanja, susreti, izleti, promoviranje zdravog načina života i prehrane, i ostalo. Senzibilizacija javnosti za sveukupne probleme oboljelih od malignih bolesti kroz program Prevencije teških bolesti.

Naše aktivnosti

Dosadašnje predsjednice Udruge NADA-Rijeka

Nadia Blašković-Morankić
1993. -2003.

Katherine Trinajstić
2003. – 2016.

Ivanka Penko
2016. – 2020.