PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Patronažna zdravstvena zaštita sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i u nadležnosti je domova zdravlja. Troškove usluga patronažne zaštite u cijelosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, odnosno svi stanovnici imaju pravo na njezino besplatno korištenje.

Cilj je patronažne zdravstvene zaštite pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u domovima korisnika, vrtićima, i slično), poticati ih na očuvanje i unapređenje vlastitog zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima života (npr.trudnoća, babinje) i u posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet, starost ili loša socijalna (materijalna) situacija.

Patronažnu zdravstvenu zaštitu provode patronažne (više) medicinske sestre i pritom surađuju s drugim zdravstvenim službama (opća medicina i ostale specijalističke službe); socijalnim službama (centrom za socijalnu skrb, domovima za socijalnu skrb, službom za pomoć i njegu u kući); odgojno-obrazovnim ustanovama (vrtići, škole) i drugim zainteresiranim pojedincima, skupinama i organizacijama (humanitarne organizacije, udruge građana i ostale relevantne strukture na razini lokalne zajednice).

Patronažni posjeti korisnicima organiziraju se na osnovi prijave voditeljice patronažne službe koja svakodnevno prikuplja informacije iz rodilišta i drugih zdravstvenih ustanova, na osnovi potreba koje patronažne sestre ustanove tijekom rada na terenu te na osnovi prijave nadležnog liječnika, poziva obitelji, susjeda ili samog korisnika.

OSNOVNE MJERE U PATRONAŽNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
PATRONAŽNA ZAŠTITA TRUDNICA
 • edukacija i pravilnoj prehrani i primjerenoj tjelesnoj aktivnosti, štetnom djelovanju pušenja, pijenja alkoholnih pića i upotrebe droga u trudnoći
 • edukacija o čimbenicima rizika od ozlijeđivanja u trudnoći
 • edukacija o općim higijenskim uvjetima i osobnoj higijeni u trudnoći
 • kontrola krvnog tlaka i urina
 • kontrola provođenja propisanih terapijskih i dijetetskih mjera
 • priprema trudnice za porođaj, dolazak novorođenčeta u kuću i dojenje
PATRONAŽNA ZAŠTITA KRONIČNO BOLESNE DJECE I ODRASLIH OSOBA
 • zdravstveno prosvjećivanje oboljele osobe i članova njezine obitelji
 • edukacija o mjerama liječenja i njezi (održavanje katetera, hranjenje na sondu, njega stome, terapija kisikom i sl.)
 • kontrola primjene propisanih terapijskih postupaka (pravilno uzimanje propisanih lijekova, pridržavanje režima prehrane i sl.)
 • edukacija o načinima i potrebi praćenja vlastitog zdravstvenog stanja (mjerenje tlaka, šećera u krvi i sl.)
 • procjena potrebe za uslugom zdravstvene njege u kući, uslugom pomoći i njege u kući te drugih oblika potpore (npr.materijalna pomoć)
 • savjetovanje o pravima na određene oblike pomoći (ortopedska pomagala, pribor za njegu i sl.)
 • pomoć u uspostavljanju komunikacije između bolesnika i izvanzdravstvenih službi i organizacija (npr.klubovi, udruge
PATRONAŽNA ZAŠTITA BABINJAČA I NOVOROĐENČADI
 • praćenje psihofizičkih promjena nakon porođaja
 • sprječavanje mogućih komplikacija (npr.tromboze, mastitisa)
 • kontrola međice i lohija u babinjače
 • edukacija o pravilnoj prehrani i primjerenoj tjelesnoj aktivnosti tijekom babinja
 • poticanje prirodne prehrane novorođenčeta (dojenje) i pružanje pomoći pri dojenju
 • edukacija o općim higijenskim uvjetima i osobnoj higijeni babinjače i novorođenčeta (ortopedsko povijanje, kupanje itd.)
 • toaleta pupka
 • pregled novorođenčeta (refleksi, turgor, boja kože, šupljine, fontanele, kukovi, stopala)
PATRONAŽNA ZAŠTITA DOJENČADI I MALE DJECE
 • praćenje rasta i razvoja
 • savjetovanje u vezi s prehranom i procjena stanja uhranjenosti
 • kontrola njege dojenčeta
 • pružanje informacija o rastu i razvoju zuba i riziku od nastanka cirkularnog karijesa u dojenčeta
 • edukacija o usvajanju higijenskih navika u male djece
 • kontrola cijepljenja
 • podučavanje mjerama zaštite od ozljeda
PATRONAŽNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM
 • zdravstveno prosvjećivanje osobe s invaliditetom i članova njezine obitelji
 • praćenje provedbe mjera vezanih uz brigu o sebi i primjene potrebnih mjera zaštite
 • pružanje pomoći u razvijanju novih (zamjenskih) funkcionalnih sposobnosti
 • upućivanje na radnu terapiju u skladu s potrebama i mogućnostima osobe
 • procjena potrebe za uslugom zdravstvene njege u kući i nadzor nad njezinom provedbom
 • pružanje psihološke potpore
 • potpora u povezivanju s udrugama osoba s invaliditetom
PATRONAŽNA ZAŠTITA STARIJIH OSOBA
 • otkrivanje slučajeva zapuštenosti i podnošenje prijave nadležnom liječniku i socijalnim službama
UPUTE ZA NABAVKU POMAGALA ♥  DODATAK ZA POMOĆ I NJEGU→