Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka u suradnji sa Gradom Rijeka, Maticom umirovljenika Grada Rijeke i Klubom penzionera Drenova organizira predavanje : Prevencija i rano otkrivanje raka dojke. Predavanje će se održati u Klubu penzionera Drenova 12. lipnja 2019.godine sa početkom u 16,00 sati . Adresa Cvjetna 2. Na predavanju će prisustvovati:
  • Ivanka Penko, predsjednica Udruge Nada-Rijeka
  • Helena Glibotić Kresina, dr.med. Odjel socijalne medicine , NZJZ PGŽ i
  • članice Udruge
PREDAVANJE NA DRENOVI: “PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE”