Dana 21.03.2018.godine sa početkom u 18.00 sati na Medicinskom fakultetu u Rijeci  (dvorana 2) a u povodu obilježavanja Dana Narcisa održati će se STRUČNO PREDAVANJE: Sudjeluju:
  1. Ivanka Penko, predsjednica Udruge Nada-Rijeka : “22 godine protiv raka dojke”
  2. Helena Glibotić Kresina, dr.med, Svjetlana Gašparović Babić, dr.med: “Epidemiologija i prevencija karcinoma dojke”
  3. Doc.dr.sc.Franjo Lovasić, dr.med: “Europske smjernice u kirurškom liječenju raka”
  4. Dr.Sc.Inka Miškulin, prof psihologije: “Kako razgovarati s onkološkim pacijentom-nova”
  5. Maja Maržić, bacc.psysith.:”Fizioterapija u liječenju karcioma dojke”
  6. Renata Devčić,: “Moja istinita priča”
Na stručnom skupu sudjeluje i zbor studenata medicine Axis te Zbor mladih Riječke nadbiskupije.    
PREDAVANJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U POVODU “DANA NARCISA”