Dana 22.05.2018. godine u Općini Brod Moravice, u suradnji sa Udrugom umirovljenika Brod Moravice,  održano je predavanje “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke” u okviru projekta financiranom od strane Primorsko – goranske županije. Edukativno predavanje održala je dr.med. Hrlena Glibotić Kresina.
Predavanje “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke”