Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka u suradnji sa Gradom Rijeka, Maticom umirovljenika Grada Rijeke i Klubom umirovljenika Sv. Nikole-Turnić organizira 5.studenog 2019. godine u Klubu umirovljenika Sv.Nikole-Turnić, sa početkom u 17,00 sati predavanje:

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

Na predavanju će prisustvovati:

  • Ivanka Penko, predsjednica Udruge Nada-Rijeka
  • Svjetlana Gašparović abić, dr.med., spec.javnog zdravstva i
  • članice udruge
Predavanje: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke