Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka u suradnji sa Gradom Kastvom organizira predavanje: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u Gradskoj vijećnici 14.10.2019.godine sa početkom u 17,00 sati.

Na predavanju će prisustvovati:

Ivanka Penko, predsjednica Udruge Nada-Rijeka

Miranda Zakarija, potpredsjednica Udruge Nada-Rijeka

Helena Glibotić Kresina, dr.med., Odjel socijalne medicine, NZJZ PGŽ

Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., spec.javnog zdravstva

Članice Udruge

Predavanje: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u Kastvu