Udruge SVE za NJU i NADA pozivaju sve žene koje su preboljele ili su u fazi liječenja raka dojke da sudjeluju na tribini: KAKO POBOLJŠATI PROCES DIJAGNOSTICIRANJA I LIJEČENJA RAKA DOJKE? Tribina će se održati u srijedu, 15.ožujka 2017.godine u 16,00 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20/1 u velikoj dvorani. Program:
 • 16,00 Uvodna izlaganja:
  • dr.sc.Goran Golčić
   Rak dojke-sumnja, dijagnoza i liječenje, doc.dr.sc. Ingrid Belac Lovasić, predstojnica klinike za radioterapiju i onkologiju i , dr.sc.Goran Golčić radioterapeut i onkolog, KBC Rijeka
  • Ivanka Penko
   Ljiljana Vukota
   Zajedno možemo više  bolje, Ivanka Penko, predsjednica Udruge Nada
  • Ciljevi istraživanja, Ljiljana Vukota , glavna tajnica SVE za NJU
 • 16,30 Ispunjavanje upitnika i diskusija
 
TRIBINA: KAKO POBOLJŠATI PROCES DIJAGNOSTICIRANJA I LIJEČENJA RAKA DOJKE?