Glavni cilj projekta je organizirano, kontinuirano, i što masovnije educirati žensku populaciju za samopregled dojki radi prevencije tj. proširiti preventivno djelovanje i utjecati na rano otkrivanje raka dojki. Otkriti tumor što ranije; ukazati na potrebu brzog reagiranja u slučaju pronađenih promjena na dojci; razviti naviku redovitog samopregleda dojki; smanjiti smrtnost; trajno educirati sve djevojke i žene naše županije pa i šire, koje to budu željele o zdravlju dojki i sve češćem oboljenju od raka dojke.

Radionice prevencije  organizirane su u suradnji sa srodnim udrugama, Općinama i Gradovima Primorsko-goranske županije, kao i mjesnim odborima Grada Rijeke. Projekt je financiran od strane Primorsko-goranske županije,Grada Rijeke,Grada Krka, Općine Dobrinj.