Samopregled dojki neosporno je važan dio zdravstvenog odgoja i kulture žena, a uloga u ranom otkrivanju promjena u dojkama,  nepobitno  je velika. Bit samopregleda je zapamtiti strukturu svoje dojke. Upornim pipanjem i pretraživanjem dojki svaka žena treba postići da zna točan raspored svih struktura u njima, da dobro upozna sve kvržice kako bi među njima mogla napipati svaku novu promjenu. Iako većina novih promjena, srećom, nije karcinom nego najčešće cista ili drugi oblici mastopatije, svaka novootkrivena promjena zahtijeva daljnju specijalističku obradu (UZV, mamografija, citopunkcija…). Dakle, od žena se očekuje da same napipaju svaku novu promjenu te da o tome odmah obavijeste svog liječnika koji će odlučiti o daljnjem postupku. Pritom ne treba žuriti nego odvojiti desetak minuta za sebe i sve potrebno učiniti polako i precizno. Pouka kako to što bolje napraviti bila je jedina namjera objave ovog video zapisa.
KAKO NAPRAVITI SAMOPREGLED DOJKI