Udruga žena operiranih dojki “NADA” Rijeka organizira predavanje : Prevencija i rano otkrivanje raka dojke. Predavanje će biti održano u prostorijama Doma hrvatskih branitelja u Viškovu 21. studenog sa početkom u 16,00 sati. Na predavanju će prisustvovati:
  • Ivana Penko, predsjednica Udruge Nada-Rijeka
  • Svjetlana Gašparović Babić, dr.med. iz Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ i
  • Helena Glibotić Kresina, dr.med, Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ
Predavanje na Viškovu- “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke”