Udruga Nada – Rijeka održala je predavanje “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke” u Općini Omišalj 6.12.2017. godine. Predavanju su prisustvovale: predsjednica Ivanka Penko, Svjetlana Gašparović Babić, dr.med. i Helena Glibotić Kresina, dr.med., iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Zahvaljujemo gđi. Mariji Kovačević, višoj referentici za socijalnu skrb Općine Omišalj na gostoprimstvu, kao i svima koji su se odazvali na predavanje.  
Predavanje u Omišlju: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke