Klub žena operiranih dojki NADA-RIJEKA organizira predavanje “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke” u Ravnoj Gori, 27.11.2017.godine u 14,00 sati u prostorijama sportskog centra “Goranka” , u ulici I.G.Kovačića 174. Na predavanju će prisustvovati:
  • Ivana Penko, predsjednica Udruge Nada-Rijeka,
  • Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i
  • Helena Glibotić Kresina, dr.med., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
Predavanje u Ravnoj Gori