Dana 27. travnja 2016. s početkom u 17.00 sati u prostorijama Udruge Nada, Martina Blažina Modrić, ing. med. rad., program manager za kompresivnu terapiju, održala je  radionicu „ Za bolju kvalitetu života kod limfedema“ .

limfedem

Radionica: Za bolju kvalitetu života kod limfedema