Pozivamo vas na obilježavanje Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba. Bolesti srca i krvnih žila nalaze se na vrhu ljestvice smrtonosnih bolesti u svijetu. Međutim, većina srčanožilnih bolesti može se spriječiti izbjegavanjem rizičnih čimbenika kao što su pušenje, nezdrava prehrana, prekomjerna tjelesna težina i nedostatak tjelesne aktivnosti. Starenje predstavlja jedan od najvećih socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih izazova 21.stoljeća, posebice u Europi koja je kontinent s najvećim udjelom osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se s ciljem podizanja svijesti javnost o starijim osobama; njihovom položaju, potrebama te mjerama za unapređenje zdravlja i kvalitete njihovog života.

Moto ovogodišnjeg „Svjetskog dana srca“ glasi „Moje srce, tvoje srce, naša srca” čime se želi naglasiti važnost svih članova društva u prevenciji krvožilnih bolesti te u skladu s time Odjel socijalne medicine, NZZJZ PGŽ u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom, KBC-om Rijeka, Thalassotherapijom Opatija, Medicinskim fakultetom u Rijeci, Fakultetom zdravstvenih studija u Rijeci, Domom zdravlja Primorsko-goranske županije, Hrvatskom liječničkom komorom te Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka organizira prigodne javnozdravstvene aktivnosti:

– Petak, 28.9.2018.

  • 9,00-11,00: predavanje Znanje i kreativnost u starijoj životnoj dobi, u suradnji s Gradom Rijekom, projekt Rijeka zdravi grad;
  • 11,00-12,15: Javnu tribinu sa stručnim predavanjima o prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti srca i krvnih žila otvorenu za sve zainteresirane.
[Modula id=”19″] Fotografije: Helena Glibotić Kresina

– Subota, 29.9.2018. od 10,00 do 13,00 sati na Korzu je organizirano:

  • Mjerenje krvnog tlaka i šećera za građane,
  • Podjela edukativnog materijala,
  • Vježbanje i fitness s trenerom,
  • Sportske igre za djecu i crtanje kredom po Korzu,
  • Demonstracija pružanja prve pomoći,
  • Glazbeni program.
[Modula id=”20″]Fotografije: Helena Glibotić Kresina

– Od 29.9.2018. do 6.10.2018. na Korzu (stakleni panoi): izložba likovnih radova učenika OŠ „Kantrida“ na temu zdravo srce

– 29.9.2018. osvjetljavanje Trsatske gradine i dizalica na Molo longu crvenom svjetlošću po uzoru na iste događaje diljem svijeta (inicijativa Svjetske kardiološke federacije s ciljem povećanja svijesnosti ljudi o važnosti prevencije bolesti srca).

Različitim akcijama želi se omogućiti da ljudi odaberu najprihvatljivije načine promoviranja i unaprjeđenja zdravlja srca, neovisno o tome gdje žive i rade te na taj način umanje, ne samo vlastiti rizik za nastanak srčanih bolesti, nego i rizik osoba iz njihova okruženja.

U skladu s time vas sa zadovoljstvom pozivamo da zajedničkom suradnjom i zajedničkim aktivnostima obilježimo ovogodišnji Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba.

Voditeljica Odjela socijalne medicine

Helena Glibotić Kresina, dr.med.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO- POZIV NA OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SRCA I SVJETSKOG DANA STARIJIH OSOBA