Udruga redovito organizira likovne-kreativne radionice u kojima članice  izrađuju predmete iz raznih materijala, kao oblik terapije – poticanje na jednako korištenje ruku, smanjenje edema, te mogućnost prekvalifikacije. Uradci su namijenjeni za humanitarnu prodaju i prikupljanje sredstava kako bi omogućile nesmetani, daljnji rad Udruge i samofinanciranje.