PRAVA NA MEDICINSKA POMAGALA

Žene koje su operirale dojku imaju pravo na doznaku za nabavljanje određenih medicinskih pomagala na teret HZZO-a.   PRIVREMENA DOJKA  To je prva, mekana dojka koja se nosi nakon operacije
 • Doznaku izdaje obiteljski liječnik
 DOJKA OD SILIKONA
 • Doznaku izdaje obiteljski liječnik
 • Pravo na novu protezu stječe se svakih godinu dana
GRUDNJAK ZA UMJETNU DOJKU
 • Doznaku izdaje obiteljski liječnik
 • Godišnje 2 KOM
PERIKA
 • Pravo na periku ima pacijentica kojoj je otpala kosa nakon kemoterapije
 • Doznaku izdaje obiteljski liječnik
 • Tražiti doznaku za dugu kosu
ELASTIČNI KOMPRESIVNI RUKAV SA RUKAVICOM ILI ELASTIČNI KOMPRESIVNI ZAVOJI
 • Pravo na ovo pomagalo imaju žene koje imaju lifedem tj. Kojima je otekla ruka
 • Doznaku izdaj fizijatar ili kirurg
 • Pravo se stječe svakih 6 mjeseci
RAK DOJKE- LIJEČENJE ♥  PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA→